Hưởng ứng tuần lễ Áo dài diễn ra từ ngày 01/03/2021 - 08/03/2021 là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” .

             Trường Mầm non Quyêt Trung đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên mặc trang phục áo dài khi tham gia các sự kiện, hội nghị nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam.

          Để hưởng ứng tuần lễ áo dài, các cán bộ, giáo viên, nhân viên đã cùng nhau mặc áo dài tại công sở, khi tham gia các sự kiện, hội nghị và nhiều không gian khác để hòa với sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.