Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 05 : 247
Năm 2021 : 6.494
Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 6,7, 8 năm 2019

Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 6,7, 8 năm 2019

Căn cứ vào số 09/CTr-LĐTP ngày 22 tháng 01 năm 2018 của LĐLĐ Thành phố Thái Nguyên về chương trình Công tác của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên năm 2019Công đoàn cơ sở trường mầm non Quyết Thắng xây dựng kế hoạch hoạt động công tác công đoàn tháng 6,7,8 năm 2019 như sau: