Ngày 13/4/2021 được sự nhất trí của BGH hưởng ứng ngày Tết hàn thực 3/3 , trường MN Quyết Thắng tổ chức cho trẻ được tực hành nặn bánh trôi  và ăn tết tại trường

Trẻ ăn tết hàn thực tại trường