Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 9.963

Căn cứ cv 252-QĐ/ĐU xã Quyết Thắng ngày 5/7/2021, sáng nay ngày 4/8/2021 chi bộ trường MN Quyết Thắng làm lễ kết nạp đảng cho 2 đ/c: Tống Thị Hà và Hà Thị Khánh Ly

Thực hiện CV 252 QĐ/ĐU xã Quyết Thắng,chi bộ làm lễ kết nạp đảng cho 2 đ/c: Tống Thị Hà và Đ/c Hà Thị Khánh Ly

Thực hiện cv 252 QĐ/ĐU của đảng ủy xã Quyết Thắng , sáng 4/8/2021 chi bộ Trường MN Quyết Thắng làm lễ kết nạp cho 2 đ/c: Tống Thị Hà và Hà Thị Khánh Ly