Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 1
Năm 2022 : 9.961
Thực hiện công văn 1292/GDĐT ngày 02.11.2021 của UBND thành phố Thái Nguyên vè việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để soát dịch COVID- 19 trên địa bàn TP, trường MN Quyết Thắng Thông báo số 121/TB-MNQT

Thực hiện công văn 1292/GDĐT ngày 02.11.2021 của UBND thành phố Thái Nguyên vè việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để soát dịch COVID- 19 trên địa bàn TP, trường MN Quyết Thắng Thông báo số 121/TB-MNQT

Thực hiện công văn 1292/GDĐT ngày 02.11.2021 của UBND thành phố Thái Nguyên vè việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để soát dịch COVID- 19 trên địa bàn TP, trường MN Quyết Thắng Thông báo số 121/TB-MNQT 
Được sự quan tâm  của lãnh đạo phòng giáo dục thành phố Thái Nguyên, hôm nay ngày 29.10.2021 trường Mầm non Quyết Thắng phối hợp với các bác sĩ bệnh viện A TP Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ năm học 2021- 2022.

Được sự quan tâm của lãnh đạo phòng giáo dục thành phố Thái Nguyên, hôm nay ngày 29.10.2021 trường Mầm non Quyết Thắng phối hợp với các bác sĩ bệnh viện A TP Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ năm học 2021- 2022.

Trong các hoạt động của nhà trường, công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ là một việc làm luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ đã được nhà trường duy trì thành nề nếp thực hiện thường xuyên theo kế hoạch 1 lần trong năm học. Được sự quan ...